Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Khai báo hàng hóa trong trường hợp cửa hàng không có mạng internet như thế nào?

Khai báo hàng hóa trong trường hợp cửa hàng không có mạng internet như thế nào?

Trong trường hợp cửa hàng mất mạng, không thực hiện khai báo cũng như in tem mã được trên trang Quản lý, có thể thực hiện bằng công cụ MShopKeeper Import Data. Chi tiết như sau:
 
Nhập khẩu hàng hóa bằng công cụ MShopKeeper Import Data   In tem mã bằng công cụ MShopKeeper Import Data

Xem thêm