Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Một số lưu ý khi nhập khẩu hàng hóa kèm tồn kho ban đầu

Một số lưu ý khi nhập khẩu hàng hóa kèm tồn kho ban đầu

Trong trường hợp nhập khẩu file hàng hóa kèm tồn kho ban đầu, cần lưu ý một số điểm như sau:
  • Chọn với thông tin Là mẫu mã tương ứng với dòng tên hàng hóa.

  • Thông tin thuộc tính sẽ nằm dưới dòng thông tin tên hàng hóa.

  • Các thông tin dùng chung sẽ cùng 1 dòng với thông tin tên hàng hóa (Nhóm hàng hóa, Đơn vị tính, Giá mua, Giá bán, Định mức tồn kho, Mô tả)

  • Tồn kho ban đầu sẽ nhập cho từng hàng hóa chi tiết, tương ứng với từng dòng thông tin thuộc tính. Nếu cửa hàng nhập Mã SKU, Mã Vạch cho hàng hóa cũng sẽ nhập tương ứng với từng dòng thuộc tính của hàng hóa.

  • Đối với một số hàng hóa có màu sắc và size khác, có giá cao hơn các màu sắc và size còn lại. Nhập thông tin giá chi tiết theo từng thuộc tính.


Xem thêm