Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Làm sao để loại bỏ thiết bị bán hàng của thu ngân?

Làm sao để loại bỏ thiết bị bán hàng của thu ngân?

Để loại bỏ thiết bị bán hàng, thực hiện như sau:
  • Trên trang Quản lý, nhấn chọn Thuê bao/Quản lý thiết bị bán hàng.
  • Nhấn Loại bỏ tương ứng với thông tin thiết bị thu ngân sử dụng trên máy cũ.

  • Nhấn để xác nhận loại bỏ thiết bị.

  • Nhập mật khẩu tài khoản và nhấn Xác nhận.


Lưu ý:
Trong trường hợp muốn cấp lại thiết bị tính tiền cho thu ngân,thực hiện đăng nhập và đăng ký lại thiết bị tính tiền trên máy thu ngân. Xem hướng dẫn chi tiết
tại đây.

Xem thêm