Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Thiết lập hệ thống > Thiết lập đồng tiền sử dụng

Thiết lập đồng tiền sử dụng

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng thiết lập lại đồng tiền sử dụng trong cửa hàng nếu không sử dụng đồng tiền ngầm định là Việt Nam đồng (VND).
2. Các bước thực hiện
1. Vào Thiết lập/Thiết lập chung
2. Chọn tab Thông tin chung
3. Nhấn Sửa tại phần thông tin Đồng tiền sử dụng.

 

4. Khai báo đồng tiền mà cửa hàng sử dụng để ghi nhận doanh thu bán hàng.
Hệ thống đã mặc định một số mệnh giá tiền để phục vụ cho việc kiểm đếm tiền của thu ngân khi bàn giao ca hoặc khi cửa hàng thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.
Nếu phát sinh các mệnh giá mới, có thể thiết lập bổ sung bằng cách nhấn Quản lý mệnh giá tiền.

 

 

5. Nhấn Lưu.

 


Xem thêm