Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Thiết lập hệ thống > Chuyển quy mô cửa hàng sang dạng chuỗi

Chuyển quy mô cửa hàng sang dạng chuỗi

1. Mục đích
Giúp quản lý chuỗi cửa hàng khai báo danh sách các cửa hàng trong chuỗi và quản lý các hoạt động mua hàng, bán hàng ... riêng cho từng cửa hàng. Chủ cửa hàng/quản lý sẽ xem được báo cáo thống kê tình hình hoạt động kinh doanh theo từng cửa hàng hoặc báo cáo tổng hợp của tất cả các cửa hàng trong chuỗi.
2. Các bước thực hiện
 Với cửa hàng mới đăng ký sử dụng, hệ thống mặc định là cửa hàng thông thường. Để chuyển cửa hàng sang dạng chuỗi, thực hiện như sau:
1. Vào Thiết lập hệ thống\Thông tin chung.
2. Tại phần Thông tin cửa hàng, nhấn Sửa.
3. Tích chọn Chuỗi cửa hàng.

4. Nhấn Lưu
Toàn bộ dữ liệu đã được khai báo trước đó trên phần mềm sẽ được chuyển cho cửa hàng đầu tiên trong chuỗi và chương trình sẽ tự động đăng xuất.
 Để thêm cửa hàng thuộc chuỗi, đăng nhập lại vào chương trình và tiếp tục thực hiện: 
1. Vào Danh mục/Cửa hàng.
2. Nhấn Thêm mới
3. Khai báo thông tin cửa hàng.

4. Nhấn Lưu.
❖ Sau khi khai báo các cửa hàng trong chuỗi, quản lý chuỗi cửa hàng thực hiện khai báo và phân quyền cho nhân viên của mình bằng cách:
1. Chọn Chuỗi cửa hàng.
2. Vào Danh mục/Nhân viên.
3. Nhấn Thêm.
4. Khai báo và phân quyền cho nhân viên.

5. Nhấn Lưu.
Khi đó, nếu nhân viên được phân quyền ở trên đăng nhập vào phần mềm, thì sẽ chỉ nhìn thấy và thao tác được với cửa hàng mà mình được phân quyền. 
6. Ngoài ra, với những nhân viên làm việc ở nhiều cửa hàng trong chuỗi, nhấn chọn Thêm vai trò tại cửa hàng khác, chọn cửa hàng và phân quyền cho nhân viên.
❖  Khi cửa hàng hoạt động với mô hình chuỗi, hầu hết các danh mục sẽ dùng chung cho toàn chuỗi (ngoại trừ danh mục Két đựng tiền, Ca làm việc), bao gồm:
  • Hàng hóa (Nhóm hàng hóa, Hàng hóa, Đơn vị tính, In tem mã)
  • Khách hàng (Nhóm khách hàng, Khách hàng, Hạng thẻ)
  • Nhà cung cấp (Nhóm nhà cung cấp, Nhà cung cấp, Đối tác giao hàng)
  • Mục thu, Mục chi
  • Thẻ khách hàng
❖  Đồng thời khi làm việc với dữ liệu chuỗi cửa hàng, quản lý chuỗi cửa hàng có thể xem được báo cáo của từng cửa hàng trong chuỗi và toàn chuỗi (Để xem báo cáo toàn chuỗi, cần mua gói
Chain Store)


Xem thêm