Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Máy in > Thiết lập máy in và mẫu in hóa đơn trên máy tính bảng

Thiết lập máy in và mẫu in hóa đơn trên máy tính bảng

Để thiết lập máy in hóa đơn cho thu ngân, thực hiện như sau:
 • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập chung.
 • Nhấn chọn Thiết lập máy in và mẫu in, bật chức năng In hóa đơn.
 • Nhấn Thiết lập.

 • Nhập địa chỉ IP máy in.
 • Nhấn Kết nối.
 • Nhấn In thử để xem đã kết nối đến máy in thành công chưa.

Để biết IP hiện tại của máy in cần thực hiện thao tác in test tại máy in. Tùy từng loại máy in thao tác in test page có thể có sự khác biệt.Thông thường với các máy in, thực hiện: Tắt nguồn, giữ nút Feed khoảng 3 giây sau đó bật nguồn.

Lưu ý: Wifi kết nối thiết bị di động và máy in phải cùng mạng kết nối.
 • Chọn khổ giấy hóa đơn.

 • Tùy chỉnh Logo và tên cửa hàng.
 • Trường hợp thiết lập hiển thị logo trên hóa đơn, tùy chỉnh về chiều rộng và vị trí đặt logo.

 • Khai báo thông tin Phần Đầu, Phần Nội dung, Phần Chân Hóa đơn.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Trường hợp cửa hàng muốn in liên nhiều hóa đơn cùng lúc (Ví dụ: in liên 2 hóa đơn: 1 hóa đơn đưa cho khách hàng và giữ lại 1 hóa đơn tại cửa hàng). Tại màn hình Thiết lập máy in và mẫu in, tăng số lượng liên hóa đơn muốn in.

 • Trường hợp cửa hàng bán buôn, có thể thiết lập kiểu hiển thị hàng hóa trên hóa đơn theo mẫu hàng (các hàng hóa cũng mẫu sẽ gộp làm 1 dòng) bằng cách tích chọn Hiển thị gộp các hàng hóa cùng mẫu mã, cùng giá bán trên 1 dòng.


Xem thêm