Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Máy in > Thiết lập máy in và mẫu in phiếu giao hàng

Thiết lập máy in và mẫu in phiếu giao hàng

Để thiết lập máy in và mẫu in phiếu giao hàng, thực hiện như sau:

 • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
 • Nhấn chọn Tùy chỉnh mẫu in tương ứng với mục Thiết lập máy in và mẫu in phiếu giao hàng.

 • Hiện tại, phần mềm chỉ hỗ trợ mẫu in phiếu giao hàng trên khổ giấy A6, thực hiện tùy chỉnh căn lề mẫu in, vị trí logo và tên cửa hàng phù hợp với nhu cầu của cửa hàng.

 • Nhấn chọn tab Nội dung  để tùy chỉnh về nội dung phiếu giao hàng.
  • Tích chọn các nội dung muốn hiển thị.
  • Nhập thông tin bổ sung về cửa hàng (nếu có).

 • Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Trường hợp không muốn Tự động in phiếu giao hàng khi nhấn Giao hàng, tắt chức năng này trên màn hình thiết lập Máy in và mẫu in.


Để in phiếu giao hàng, thực hiện:
 • Nhấn biểu tượng , nhấn chọn Sổ giao hàng.
 • Trên đơn đang giao hàng của khách, nhấn biểu tượng  và chọn In phiếu giao hàng.


Xem thêm