Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > Máy in > Thiết lập máy in và mẫu in hóa đơn trên máy PC/POS

Thiết lập máy in và mẫu in hóa đơn trên máy PC/POS

Để thiết lập máy in hóa đơn, thực hiện như sau:
 • Nhấn , chọn Thiết lập.
 • Nhấn chọn Máy in và mẫu in.
 • Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in, chọn máy in dùng để in hóa đơn.
 • Nếu muốn tùy chỉnh mẫu in hóa đơn về các thông tin nội dung, cỡ chữ hay căn chỉnh, nhấn Tùy chỉnh mẫu in.

 • Tùy chỉnh các thông tin chung về: Khổ giấy, Mẫu hóa đơn, tùy chỉnh về Logo và tên cửa hàng trên hóa đơn, Số liên in hóa đơn.
Lưu ý: Để logo in trên hóa đơn được đẹp, nên resize ảnh có kích thước chiều rộng là 300px.

 • Tùy chỉnh nội dung hóa đơn: 
  • Chọn tab Nội dung.
  • Nhập thông tin nội dung phần đầu, phần chân hóa đơn muốn hiển thị trên hóa đơn. 
  • Tại phần Nội dung, tích chọn các nội dung muốn hiển thị.
  • Tùy chỉnh về cách hiển thị, kích cỡ chữ trên hóa đơn; nhấn chọn B để in đậm, I để in nghiêng các thông tin.  • Nhấn Đồng ý.
 • Ngoài ra, cửa hàng có thể thiết lập hiển thị gôp các hàng hóa cũng mẫu mã, cùng giá bán trên 1 dòng để tiết kiệm giấy in bằng cách:
Tại màn hình Thiết lập máy in và mẫu in, tích chọn Hiển thị gộp các hàng hóa cùng mẫu mã, cùng giá bán trên 1 dòng.

 • Trường hợp thu ngân không muốn in hóa đơn sau khi lập đơn giao hàng, bỏ tích chọn chức năng Tự động in hóa đơn khi hoàn thành.


Xem thêm