Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Cửa hàng đơn > Tạo tài khoản MShopKeeper

Tạo tài khoản MShopKeeper

1. Mục đích
​Giúp quản lý/chủ cửa hàng tạo tài khoản cửa hàng trên hệ thống MShopKeeper để trải nghiệm các tính năng quản lý cửa hàng trước khi quyết định mua các gói sản phẩm.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng ký sử dụng
1. Truy cập trang đăng ký: https://register.mshopkeeper.vn/
2. Khai báo thông tin đăng ký sử dụng.
Lưu ý: 
Tin nhắn chứa mã kích hoạt sẽ được gửi đến số điện thoại di động dùng để đăng ký
Thư chứa mã kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email nhập vào
Tên cửa hàng hợp lệ sẽ là địa chỉ đăng nhập vào phần mềm

3. Nhấn Đăng ký.


4. Khai báo thông tin người đăng ký và mật khẩu đăng nhập.
5. Tích chọn "Tôi đã đọc, hiểu vào đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ MShopKeeper".
6. Nhấn Tiếp tục.


Bước 2: Kích hoạt tài khoản đăng ký
1. Nhập mã kích hoạt nhận được từ điện thoại hoặc email.
2. Nhấn Kích hoạt.


3. Nhấn Bắt đầu ngay để đăng nhập và bắt đầu sử dụng phần mềm.


Lưu ý: Nếu chưa bắt đầu ngay, khi muốn đăng nhập vào phần mềm, chỉ cần gõ địa chỉ cửa hàng đã đăng ký lên trình duyệt web. Ví dụ: mayan.mshopkeeper.vn
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm MShopKeeper.
1. Nhập số điện thoại và mật khẩu đã khai báo khi đăng ký.
2. Nhấn Đăng nhập.


Xem thêm