Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Cửa hàng đơn > Đăng ký thiết bị bán hàng

Đăng ký thiết bị bán hàng

1. Mục đích
Giúp thu ngân đăng ký thiết bị bán hàng trong lần đầu thu ngân đăng nhập và sử dụng phần mềm bán hàng MShopKeeper.
2. Các bước thực hiện

Đối với lần đầu đăng nhập vào phần mềm MShopKeeper, cần thực hiện đăng ký thiết bị bán hàng, thao tác thực hiện như sau:
1. Khi đăng nhập vào phần mềm bán hàng MShopKeeper, tại màn hình Bắt đầu sử dụng, nhập tên thiết bị.

2. Sau đó, cần liên hệ tới Quản trị hệ thống hoặc Quản lý chuỗi cửa hàng để kích hoạt sử dụng thiết bị.

3. Quản lý chuỗi hoặc Quản trị hệ thống có thể kích hoạt thiết bị sử dụng cho nhân viên bằng 1 trong 2 cách:
3.1 Đăng nhập vào phần mềm bán hàng trên thiết bị của nhân viên thu ngân dưới quyền Quản trị hệ thống hoặc Quản lý chuỗi.

3.2 Truy cập vào trang Quản lý của cửa hàng, thực hiện:
  • Nhấn chọn Thuê bao/Quản lý thiết bị bán hàng.
  • Nhấn Kích hoạt tương ứng với thiết bị của nhân viên.

4. Sau khi kích hoạt, thu ngân có thể đăng nhập và thực hiện các công việc bán hàng.
3. Lưu ý
Khi đăng ký sử dụng chính thức, với mỗi cửa hàng, phần mềm sẽ mặc định đi kèm giấy phép cho 1 thiết bị bán hàng.
Trường hợp cửa hàng sử dụng thêm thiết bị bán hàng, cần thực hiện mua thêm thiết bị.
Còn trong trường hợp không sử dụng đến thiết bị bán hàng, cần thực hiện loại bỏ thiết bị. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Xem thêm