Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Chuỗi cửa hàng > Khai báo nhân viên

Khai báo nhân viên

1. Mục đích
Khai báo danh sách nhân viên làm việc tại cửa hàng. Đồng thời thực hiện phân quyền cho nhân viên đăng nhập và làm việc với phần mềm MShopKeeper.


2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Để khai báo nhân viên, thực hiện như sau:
1. Tại phần Khai báo nhân viên, nhấn Khai báo nhân viên.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo thông tin của nhân viên.

Khai báo vai trò cho nhân viên theo một trong những cách sau:
Cách 1: Nhấn biểu tượng  tại mục Vai trò, nhấn chọn vai trò mà nhân viên đảm nhiệm. Lặp lại thao tác trên để chọn thêm vai trò cho nhân viên.

Cách 2: Nhấn biểu tượng [...] bên phải mục Vai trò, tích chọn những vai trò mà nhân viên đảm nhiệm, sau đó nhấn Đồng ý.
 
4. Khai báo mật khẩu đăng nhập phần mềm cho nhân viên. Trường hợp nhân viên không sử dụng phần mềm, bỏ tích chọn Cho phép làm việc với phần mềm.

5. Khai báo các thông tin về Số chứng minh nhân dân, trạng thái làm việc, Số điện thoại, Giới tính và Tình trạng hôn nhân của nhân viên. Có thể cập nhật ảnh đại diện cho nhân viên để tiện theo dõi.

6. Khai báo Thông tin liên hệ  Thông tin hồ sơ của nhân viên (nếu cần) .7. Nếu muốn quản lý thời gian làm việc của nhân viên trên phần mềm, nhấn chọn sang tab Thời gian truy cập, tích chọn Truy cập theo giờ và khai báo thời gian cho phép nhân viên làm việc với phần mềm MShopKeeper. 

8. Sau khi khai báo xong, nhấn 
Cất.
4. Lưu ý
Với cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, trường hợp quản lý chọn Chuỗi cửa hàng để khai báo và phân quyền cho nhân viên, nếu nhân viên làm việc tại nhiều cửa hàng trong chuỗi, nhấn Thêm vai trò tại cửa hàng khác để thêm cửa hàng và phân quyền làm việc cho nhân viên.
Xem thêm