Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Chuỗi cửa hàng > Đăng ký tài khoản MISA eShop

Đăng ký tài khoản MISA eShop

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm MISA eShop.
2. Các bước thực hiện
1. Truy cập trang website www.mshopkeeper.vn


2. Nhập các thông tin đăng ký dùng thử MISA eShop: Tên cửa hàng, Đường dẫn truy cập, thông tin liên hệ của khách hàng và nhấn Tiếp tục. 
Lưu ý: 
  • Nhập đường dẫn truy cập và sử dụng phần mềm viết liền không dấu. 
  • Số điện thoại khi nhập sẽ là tên đăng nhập vào chương trình khi sử dụng
  • Mật khẩu đăng nhập chương trình có ít nhất 8 ký tự, chứa ít nhất 1 ký tự chữ, số, chữ in hoa, ký tự đặc biệt.
3. Lựa chọn hình thức kinh doanh và ngành hàng kinh doanh của cửa hàng. Nếu cửa hàng là chuỗi nhượng quyền thương hiệu, tích chọn Mô hình chuỗi nhượng quyền thương hiệu.
 
4. Đăng ký dùng thử thành công, nhấn Bắt đầu ngay để dùng thử. 
 

Xem thêm