Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mô hình triển khai > Cửa hàng đơn

Cửa hàng đơn

Mô hình triển khai phần mềm MISA eShop tại cửa hàng đơn như sau:
Thiết bị cần triển khai:
 • Chủ/Quản lý cửa hàng 
  • Sử dụng Máy tính/Máy tính bảng để thiết lập thông tin cửa hàng, khai báo hàng hóa, chương trình khuyến mại,... 
  • Sử dụng Máy in mã vạch để in tem mã cho hàng hóa.
  • Sử dụng Máy tính/Điện thoại để xem báo cáo hoạt động của cửa hàng.
 • Thu ngân sử dụng Máy tính để tính và thu tiền cho khách, sử dụng Máy in để in hóa đơn.
 • Nhân viên bán hàng sử dụng Điện thoại/Máy tính bảng kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho để tư vấn cho khách hàng.
Phần mềm/ứng dụng cần cài đặt:
 • Quản lý: Ứng dụng Quản lý MISA eShop.
 • Thu ngân: Phần mềm Bán hàng MISA eShop.
 • Nhân viên bán hàng: Ứng dụng Tư vấn bán hàng MISA eShop.
Khi thu ngân tính và thu tiền cho khách, dữ liệu sẽ được đồng bộ lên hệ thống máy chủ của MISA theo công nghệ điện toán đám mây. Chủ cửa hàng có thể xem báo cáo trên trang quản lý để theo dõi doanh thu của cửa hàng.


Xem thêm